Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-02-03 18:33:23

Solenergi och solceller

Du kan själv producera el med hjälp av solceller. Solcellerna tar emot och gör om solens strålar till el.

Elen som du producerar går i första hand till din egen elanvändning. Om du producerar mer el än du använder kan du antingen sälja eller lagra ditt överskott av solelsproduktion. För att kunna sälja din egenproducerade el måste din solcellsanläggning anslutas till elnätet. 

Elnätsföretaget har en skyldighet att ansluta din solcellsanläggning

Du ska inte betala någon nättariff för den el du matar in på elnätet under förutsättning att inmatnings­abonnemanget är på maximalt 63 A och har en effekt på högst 43,5 kW. Detta gäller dock endast om du under kalenderåret förbrukar mer el än du matar in på elnätet. Om du överproducerar el får elnätsföretaget debitera kostnader motsvarande mätning, beräkning och rapportering. Det finns förslag på att nettoproducenter helt ska slippa inmatningsavgift.

Mikroproducent

Den som levererar överskottsel kallas mikroproducent och har rätt till skattereduktion för den el som levereras ut till nätet. Elnätsföretaget ska betala dig ersättning för nätnytta eftersom den el du producerar och tillför elnätet innebär minskade överföringskostnader för elnätsföretaget. Nätnyttoersättningen varierar elnätsföretagen emellan. Kontakta ditt elnätsföretag om du vill veta mer.

Finns det statliga bidrag och avdrag om jag vill satsa på solel?

Det finns skatteavdrag för så kallad grön teknik som gäller från den 1 januari 2021. Det innebär att du kan få skattereduktion för kostnaden för arbete och material vid installation av grön teknik. Det fungerar på liknande sätt som med rot och rut där du får avdraget direkt på fakturan från företaget som utför din installation. Du hittar mer information om vilka stöd och intäkter du kan få på Energimyndigheten. Länk till annan webbplats.

Mer information

Energimyndigheten har mer information om solenergi Länk till annan webbplats.. Här hittar du också mer information och får oberoende vägledning. Solelportalen Länk till annan webbplats. vänder sig till småhusägare och näringsidkande fastighetsägare, till exempel lantbrukare och bostadsrättsföreningar.

Det finns ett antal lagar och regler som ger dig som är solelsproducent olika rättigheter och skyldigheter. Konsumenternas energimarknadsbyrå Länk till annan webbplats. hittar du mer information.