Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-03-26 00:22:16

Använd el smartare

Du som väljer ett timprisavtal hos din elhandlare och har möjlighet att minska elanvändningen under dygnets dyraste timmar kan spara tusenlappar. Det gäller framför allt dig som bor i hus som värms med el eller har en elbil.

Priset på el styrs av tillgång och efterfrågan

När efterfrågan är hög, eller utbudet minskar, så stiger priserna. Klockan 13 varje dag fastställs timpriserna för nästkommande dygn på den nordiska elbörsen. De timmar då flest använder el är dyrast, vilket normalt är på morgonen och under sen eftermiddag/tidig kväll.

Med ett timpris kan du spara pengar genom att sprida ut din användning över dygnet och undvika de dyraste timmarna. Störst potential har du som dessutom investerar i någon form av styrutrustning som automatiskt ser till att uppvärmning och laddning sker när elen är billigast.

En villaägare kan spara tusenlappar

Hur mycket du kan spara beror på var i landet du bor, hur din nuvarande elanvändning ser ut och hur högt elpriset är.

Vi har beräknat att ett hushåll i villa i södra Sverige under perioden augusti 2021 till och med juli 2022 kunde spara omkring 3 700 kronor på att välja timpris i stället för ett vanligt rörligt elpris (som förändras en gång per månad) och flytta sin uppvärmning till timmar med lägre pris. Hushållet i exemplet minskade inte sin energianvändning utan flyttade den endast till andra tidpunkter. Se Ei:s beräkning i vår artikel Efterfrågeflexibilitet – hur kan det sänka mina elkostnader?

Så här gör du för att använda el smartare

För att kunna sänka elkostnaderna genom att flytta elanvändning till timmar med lägre pris måste du:

  • Teckna ett timprisavtal hos en elhandlare eller kontakta ditt elnätsföretag för att se om du kan få en elnätstariff där priset varierar beroende på när du använder din el.
  • ha en elmätare som mäter din elanvändning varje enskild timme (det får du kostnadsfritt av ditt elnätsföretag om du tecknat ett timprisavtal).
  • ha möjlighet att flytta elanvändning till timmar då priset är lågt (allt fler elhandlare och andra aktörer erbjuder teknik och tjänster för detta).

Jämför elavtal och hitta det som passar dig bäst

Sveriges enda oberoende jämförelsesajt.

Kontaktuppgifter
Elpriskollen
Konsumenträtt

016-16 27 00