Vad är det du betalar för? Och till vem?

Kort sammanfattat skulle man kunna säga att dina elkostnader består av tre saker:

  • Elanvändning – betalas till elhandelsföretaget
  • Transport av el till hemmet – betalas till elnätsföretaget
  • Energiskatter och avgifter – betalas till staten

Utöver det tillkommer moms på 25 procent för de tre posterna. Den 1 januari 2018 beslutade riksdagen att energiskatten skulle flyttas från elhandelsfakturan till elnätsfakturan. Det gör att även momsen på energiskatt flyttas till elnätsfakturan. Det innebär inga ökade kostnader, bara en förflyttning av skattekostnaden.