Pågående ärenden att få bygga naturgasledning | Ei.se - Swedish Energy Markets Inspectorate