Pågående ärenden om att få bygga kraftledning | Ei.se - Swedish Energy Markets Inspectorate