Dokument förhandsreglering av intäktsramar naturgas tillsynsperiod 2015-2018 | Ei.se - Swedish Energy Markets Inspectorate