Företag

Förslag till intäktsram 2015-2018 i 2013 års prisnivå (tkr)

Beslutad intäktsram 2015-2018 i 2013 års prisnivå (tkr)

Historiska intäkter 2009-2012 i 2013 års prisnivå (tkr)

Skillnad i procent mellan historiska intäkter och beslutad intäktsram

E.ON Gas Sverige AB

2 250 000

2 019 274

2 001 010

1 procent
Göteborgs Energi Gasnät AB 860 000
766 170
625 045
23 procent
Kraftringen Nät AB 181 200
181 200
187 895
-4 procent
Gasnätet Stockholm AB (distribution) 764 000 674 924    
Gasnätet Stockholm AB (förgasning) 82 000 74 557    
Swedegas AB (lagring) 161 280 138 239 63 336 118 procent
Swedegas AB (transmission) 2 756 278 1 825 630 2 151 169 -15 procent
Varberg Energi AB 32 263
32 263
28 572
13 procent
Öresundskraft AB 254 096
236 104
284 748
-17 procent
 TOTALT 7 341 117 5 948 361
   

 

Länkar till sidor med dokument