Bygga kraftledning och ansöka om nätkoncession för linje | Ei.se - Swedish Energy Markets Inspectorate