EU-förordningar | Ei.se - Swedish Energy Markets Inspectorate

The European Network Codes Stakeholder Committees, ESC

När en förordning är godkänd går arbetet in i nästa fas som är genomförande av förordning. Genomförandet innebär utmaningar för medlemsländerna, berörda branscher och aktörer. Under genomförandet ska beslut tas (både på nordisk europeiska och nationell nivå), regionala avtal ska färdigställas och detaljerade metoder och regler fastställas. För att genomförandet ska bli bra, är det viktigt att intressenterna engagerar sig och kan ställa frågor. Därför finns en europeisk kommitté "The European Network Codes Stakeholder Committees", ESC.

EU-förordningar för anslutning - RFG, DCC och HVDC

 Namn

I kraft

Nätanslutning av generatorer (RFG) Ja
Anslutning av förbrukare (DCC) Ja
Nätanslutning av system för högspänd likström och likströmsanslutna kraftparksmoduler (HVDC) Ja

EU-förordningar för marknad - CACM, FCA och EB

 Namn

I kraft

Kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (CACM)  Ja
Förhandstilldelning av kapacitet (FCA) Ja
Balanshållning avseende el (EB) Ja

EU-förordningar för drift - SO och ER

 Namn

I kraft

Drift av elöverföringssystem (SO) Ja

Nödsituationer och återuppbyggnad (ER)

Ja

Intressanta länkar