• Ei är en tillsynsmyndighet på uppdrag av regeringen och hör till Miljö- och energidepartementet
 • Generaldirektör för Ei är Anne Vadasz Nilsson
 • Myndigheten har funnits sedan 2008
 • Beslutar om intäktsramar för elnätsföretag
 • Beslutar om intäktsramar för gasnätsföretag
 • Prövar och utfärdar tillstånd (koncessioner) för el och gas
 • Prövar om anslutningsavgifterna är skäliga för el
 • Övervakar kvaliteten i elnäten
 • Analyserar utvecklingen av el-, gas- och fjärrvärmemarknaderna
 • Stärker kundernas ställning och arbetar för att energikonsumenter ska bli mer medvetna och aktiva energikonsumenter
 • Erbjuder Sveriges enda oberoende prisjämförelsesajt www.elpriskollen.se
 • Föreslår lagändringar eller andra åtgärder för att energimarknaderna ska fungera ännu bättre
 • Samarbetar kring energimarknadsfrågor på nordisk, europeisk och internationell nivå.
 • Cirka 100 anställda. De flesta är ekonomer, jurister eller ingenjörer
 • Huvudkontor i Eskilstuna och möteskontor i Stockholm