Dokumenten är normalt allmänna handlingar som alla har rätt att ta del av enligt offentlighetsprincipen. Du kan däremot inte hitta ärenden som är makulerade, sekretessbelagda eller personnamn. I e-diariet visas inte heller interna ärenden, upphandlingsärenden eller personalärenden.

Vill du ta del av handlingar i ett specifikt ärende kan du kontakta registrator. Uppdatering av diariet sker 1 gång/dygn. Hör av dig via E-post till registrator@ei.se eller telefon 016-16 27 07.

Allmänna handlingar och avgifter för kopior

I samband med att Ei tillhandahåller kopior av allmänna handlingar tar vi också ut en avgift. I vissa fall tar vi ut en avgift för utlämnande av allmänna handlingar i elektronisk format.