Tillbaka till Ei tipsar

Du kan ångra dig

Ett elavtal kan tecknas på olika sätt, muntligt eller skriftligt. Om avtalet har ingåtts på distans, till exempel på telefon, så har du alltid rätt att ångra dig. Det innebär det att du kan ändra dig inom den så kallade ångerfristen. Du behöver inte tala om varför. 

Ångerfristen kallas den tidsperiod inom vilken du måste meddela företaget att du har ångrat dig. Den är 14 dagar och börjar den dag då avtalet ingås.

Innan ett avtal ingås ska elhandlaren informera dig om att det finns en ångerrätt och hur du utnyttja den.

Har du frågor, klagomål eller vill göra en anmälan är du välkommen att höra av dig till oss. Börja gärna med att ställa en fråga i vårt konsumentforum på nätet.

, (Skriven) av Mattias
  • Kategorier: