Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-12-09 18:43:17

Sammankoppling av IKN och flera syften för ett ledningsnät

Inget undantag för att koppla ihop IKN-nät

Enligt tidigare praxis finns det inte något undantag för sammankopplingen av två interna nät i IKN-förordningen och de vägledande kriterierna kan endast ge vägledning för tolkningen av de undantag som specificeras i denna förordning.

Se Mark- och miljööverdomstolens dom den 10 december 2021 i mål nr 14508–20 Pdf, 937.2 kB.. Observera att frågan är uppe för prövning igen hos Mark- och miljööverdomstolen, mål nr M 494–23 men att något beslut om prövningstillstånd eller dom ännu inte meddelats.

Ett ledningsnät med flera syften

Av Ei:s beslut 2020–103282 Pdf, 219.7 kB. och tillhörande karta till 2020-103282 Pdf, 477.8 kB. framgår att det är tillåtet att ett ledningsnät kan ha flera ändamål om ändamålen var för sig är undantagna och har i princip samma utbredning.

Att tillåta ledningsnät med flera ändamål syftar till att undvika parallella ledningsnät.

Parallella ledningsnät bör undvikas, då det exempelvis kan försvåra för områdeskoncessionsinnehavaren att bygga ut sitt nät på ett rationellt sätt.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL