Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

Snabbrapport - långvariga och omfattande elavbrott

Här kan du läsa mer om hur du som elnätsföretag snabbrapporterar omfattande och långvariga elavbrott till Energimarknadsinspektionen (Ei).

Innehavare av nätkoncession för linje eller område ska rapportera uppgifter om långvariga och omfattande elavbrott eller allvarliga leveranssäkerhetsproblem till Ei enligt 3 kap. i EIFS 2015:4 Pdf, 65.8 kB, öppnas i nytt fönster..

Innehavaren ska redovisa varje enskild drabbad anläggnings- eller gränspunkt genom att fylla i Ei:s mall i Excelformat tillsammans med gemensamma uppgifter som innehavaren ska redovisa för den drabbade redovisningsenheten.

Mallar för inrapportering

Skicka in uppgifterna till Ei

Uppgifterna skickas via e-post till registrator@ei.se senast 30 dagar efter det att avbrottsperioden är slut i minst 95 procent av de drabbade anläggnings- och gränspunkterna.

Nätkoncessionshavaren är rapporteringsskyldig i följande situationer

  • då fler än 1 000 anläggningspunkter eller fler än 10 procent av samtliga anläggningspunkter inom redovisningsenheten har haft avbrott längre än 24 timmar
  • då fler än 50 000 anläggningspunkter har haft avbrott längre än 2 timmar
  • då avbrottstiderna i tabellen nedan överskridits i de anläggnings- eller gränspunkter inom redovisningsenheten som föregående år hade en maxtimeffekt över två megawatt
  • eller på begäran av Energimarknadsinspektionen (Ei).
Gränsvärden för avbrottstider inom lastintervall över 2 megawatt

Lastintervall

Avbrottstid (timmar)

Över 2 MW till och med 5 MW

12

Över 5 MW till och med 20 MW

8

Över 20 MW

2

Kontaktuppgifter
Elavbrott

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL