Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-12-06 17:18:58

Söka behörighet - KENT avbrott

Första gången ett elnätsföretag ska rapportera in avbrottsdata till Ei måste man börjar med att söka behörighet.

Det är firmatecknaren som är ytterst ansvarig för företagets inrapportering och måste göra den inledande behörighetsansökan genom att skicka in en blankett till oss.

Behörighet för firmatecknare

Behörighet för flera personer

Om fler personer på företaget ska ha behörighet är det firmatecknaren som ger behörighet. Detta görs i e-tjänsten KENT.

Kontaktuppgifter
Elavbrott

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL