Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-14 01:56:53

Koncession för naturgasledning

Företag som vill bygga eller driva en naturgasledning, lagringsanläggning, förgasnings­anläggning eller andra tillhörande anläggningar för naturgas, ska ansöka om tillstånd eller hos Energimarknadsinspektionen (Ei) men det är regeringen som beslutar om tillstånd ska ges.

Informationen på denna sida vänder sig främst till företag som bygga eller driva en naturgasledning, lagringsanläggning, förgasanläggning eller andra tilllhörande anläggningar för naturgas.

Ansökan om koncession för naturgasledning

Koncession för naturgasledning krävs när man bygger transmissionsledningar enligt de bestämmelser som finns i naturgaslagen.

Naturgasledningar som kräver koncession

Det svenska naturgassystemet består av distributions- och transmissions distributionsledningar.

  • Distributionsledningar är i huvudsak de ledningar som utgör lokala nät som förser slutförbrukare med naturgas.
  • Transmissionsledningar är i huvudsak de ledningar som används för att under högt tryck överföra naturgas till distributionsnäten.

I gränspunkterna mellan distributionsnätet och transmissionsnätet finns mät- och reglerstationer så kallade M/R-stationer. I M/R-stationer sänks trycket från det högre trycket i transmissionsnätet till det lägre trycket i distributionsnätet och den överförda gasen mäts.

För att bygga och använda en naturgasledning som ligger före en M/R-station krävs koncession, men om ledningen däremot ligger efter en M/R-station krävs ingen koncession.

Dessa anläggningar får inte byggas eller användas utan koncession (tillstånd) om de är anslutna till en ledning som används för att överföra naturgas för annans räkning:

  • Lagringsanläggningar
  • Förgasningsanläggningar
  • Kondenseringsanläggningar
  • LNG Anläggningar för import och lossning av LNG

Men om de ligger inom ett internt naturgasnät, där det inte sker överföring för annans räkning, krävs däremot ingen koncession

Anläggningar som inte kräver särskild koncession

För vissa anläggningar som hör till en naturgasledning krävs ingen särskild koncession, utan ingår i själva ledningen.

För dessa anläggningar krävs ingen särskild koncession:

  • M/R-stationer
  • Linjeventilstationer
  • Rensdonstation
  • Kompressorstation

Skicka in ansökan

Ansökan skickas via mejl till registrator@ei.se. Skriv gärna i ämnesraden vad ansökan gäller. Ansökan kan också skickas via post.

Mer information

Lagar och regler om koncessioner

Om det finns pågående ärenden som är ute på remiss hittar du dem här - Pågående ärenden koncession för naturgasledning eller tillstånd att anlägga vissa rörledningar

Frågor och svar

Ta gärna del av våra frågor och svar om koncessioner

Hör av dig om du uppmärksammar några problem eller har förbättringsförslag gällande vår information om koncessioner. Du kan mejla, ringa eller använda vårt kontaktformulär längst ner på sidan.

Ei är en myndighet och därför gäller offentlighetsprincipen
Fyll enbart i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, och undvik helst känsliga uppgifter.

Kontakta oss

Vid frågor
Tillstånd
Vi svarar på frågor om koncessioner och nätutveckling

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL