Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-14 02:35:16

Elledningar som inte kräver tillstånd - icke koncessionspliktiga nät (IKN)

Huvudregeln är att det krävs tillstånd (nätkoncession) för att bygga och använda en elledning med starkström, men det finns undantag från kravet på nätkoncession för så kallade icke koncessionspliktiga nät (IKN).

Vilka elledningar får byggas och användas utan tillstånd?

En eller flera elledningar kan under särskilt angivna förutsättningar byggas och användas utan tillstånd (nätkoncession). Alla undantagen finns i förordningen (2007:215 Länk till annan webbplats.) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857), den så kallade IKN-förordningen.

Två exempel på situationer som det kan finnas undantag för är överföring av el från en produktionsanläggning (solceller) till hus eller överföring av el till laddstolpar för elbilar. Vi har mer utförlig information kring vad som krävs för att en elledning ska omfattas av olika undantag enligt förordningen.

Mer information om undantagen i IKN-förordningen

Undantagen i IKN-förordningen gäller direkt

Om en ledning eller ett ledningsnät uppfyller något av de undantag som finns i IKN-förordningen får det byggas och användas utan nätkoncession (tillstånd).

Är du osäker om elledningen uppfyller förutsättningarna i förordningen kan du få allmän vägledning av Ei om vad som gäller. Du kan också begära ett beslut i ditt enskilda fall från Ei (ett så kallat bindande besked).

Vid frågor
IKN
IKN-gruppen svarar på frågor om icke koncessionspliktiga nät

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL