Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-06-09 02:44:14

Ärende 2022-101903

Jämtkraft Elnät AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen (Ei) om ändring av tre luftledningar som har tillstånd men som ännu inte är byggda.

Den ena ledningen som ändringen avser går från Verksmon till Midskog, de andra två avser två kortare avgreningsledningar från den befintliga ledningen som går från Midskog till Odensvik till Verksmons industriområde samtliga ledningar inom Östersunds kommun, Jämtlands län.

Senaste dag för yttrande

2022-12-08

Dokument till ärendet

Vill du lämna synpunkter eller svara på remiss?

Du kan lämna synpunkter och svara på remiss genom att skicka mejl eller brev till Ei. Det är viktigt att du anger vilket ärende det gäller (ärendenumret). Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Övriga remissinstanser, myndigheter och kommuner

För myndigheter, kommuner, företag och organisationer föredrar vi om ni mejlar yttrandet till oss. Fyll gärna i ärendenumret i ämnesraden i mejlet till oss.