Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-21 04:40:27

Ärenden nätkoncession för linje 2015

Om det finns aktuella remisser som rör ansökningar om nätkoncession för linje (ansökan om tillstånd att bygga och använda en kraftledning) för år 2015 publicerar vi dem på denna sida. Du hittar dem under rubriken nedan (pågående ärenden).

Pågående ärenden


Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL