Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-06-10 16:40:06

Ärende 2008-100036

Svenska kraftnät har ansökt hos Energimarknadsinspektionen (Ei) om tillstånd att fortsätta använda en befintlig kraftledning (nätkoncession för linje).

Ansökan avser en luftledning från Midskog via Kättbo till Borgvik i Bräcke, Härjedalens, Ragunda, Östersunds, Grums, Hagfors, Kils, Munkfors, Sunne, Ljusdals, Malung-Sälens, Mora, Orsa, Älvdalens, Åmåls och Ånges kommuner i Jämtlands, Värmlands, Gävleborgs, Dalarnas, Västra Götalands och Västernorrlands län.

Senaste dag för yttrande

2020-01-27

Dokument till ärendet

Vill du lämna synpunkter eller svara på remiss?

Du kan lämna synpunkter och svara på remiss genom att skicka mejl eller brev till Ei. Det är viktigt att du anger vilket ärende det gäller (ärendenumret). Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Övriga remissinstanser, myndigheter och kommuner

För myndigheter, kommuner, företag och organisationer föredrar vi om ni mejlar yttrandet till oss. Fyll gärna i ärendenumret i ämnesraden i mejlet till oss.