Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

Godkända format för ansökan

Här kan du läsa mer om vilka format som är godkända för ansökan om nätkoncession för linje.

Det finns olika sätt som du kan skicka in ansökan till Energimarknadsinspektionen (Ei). Du kan mejla, skicka per brev eller använda tjänsten Sprend.

Mejla ansökan till Ei

Koncessionsansökningar kan skickas in digitalt till Energimarknadsinspektionen (Ei). Mejla till registrator. Ansökan ska skickas i pdf-format. Detta gäller alla dokument utom GIS-fil och fastighetsförteckning.

Läs mer om formatet för fastighetsförteckning här.

Läs mer om formatet för kartor (GIS) här.

Döp filer så här

Döp dina filer utan å, ä, ö och mellanslag, exempelvis foretagsnamn_ansokan.

Spara filer så här

Tänk på att spara ner varje handling som en separat fil.


Skicka ansökan via post till Ei

Det går även att skicka in en papperskopia eller skicka in en digital ansökan på USB-minne eller CD-skiva till vår postadress.

Det går också bra att använda tjänsten Sprend

Hur du använder Sprend

  1. Besök www.sprend.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
  2. Klicka på "Skicka fil".
  3. Klicka på knappen "Välj fil" och bifoga den filen som du vill skicka till oss. Om du har flera filer som ska skickas till oss bör du skapa en Zip-fil.
  4. Fyll i vem filen ska skickas till. Här skriver du registrator@ei.se.
  5. Skriv sökandens namn och vilket ärende det gäller i rutan "meddelande". Detta är viktigt. Ange diarienummer om det finns, och om det gäller en nyansökan eller en komplettering.
  6. Klicka på gröna knappen för att skicka filen.

Information om de dokument ni ska skicka in hittar du här.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL