Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-14 02:00:19

Hjälp oss bli bättre - koncessioner

Vi som arbetar med tillstånd på Ei vill gärna ha in synpunkter. Just nu genomför vi en enkätundersökning. Enkäten vänder sig i första hand till personer och organisationer som berörs när elnätsföretagen planerar att bygga eller ändra en befintlig kraftledning.

Vill du vara med och bidra till effektivare handläggningsprocesser?

Markägare, sakägare, länsstyrelse, kommuner, andra myndigheter och organisationer kan hjälpa till genom att svara på vår enkät.

Frågorna tar cirka 5–10 min att besvara. Tack för din hjälp!

Ei är en myndighet och därför gäller offentlighetsprincipen

Det innebär att innehållet i svaret kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll enbart i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, och undvik känsliga uppgifter i meddelandet.

Mer om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter

Kontakta oss

Vid frågor
Tillstånd
Vi svarar på frågor om koncessioner och nätutveckling

016-16 27 00