Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-13 03:22:28

FAQ om koncessioner - Markägare

Här samlar vi frågor och svar om koncessioner till markägare. Om du inte hittar svar på din fråga hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Frågor och svar som främst vänder sig till markägare

Du kan säga nej till att frivilligt ge tillträde till din mark för undersökningar, men även om du säger nej kan elnätsföretaget ansöka om tillträde till din mark hos Energimarknadsinspektionen (Ei). Om det finns skäl kan Ei besluta att elnätsföretaget ska få tillträde att undersöka din mark trots att du har sagt nej.

För att få tillstånd att undersöka din mark ska syftet med undersökningarna vara att precisera ledningens sträckning eller att avgöra hur byggandet och driften av ledningen påverkar miljön. Elnätsföretaget ska därför ange vilka undersökningar de vill genomföra och vad syftet är med undersökningarna i den ansökan som de lämnar till Ei.

Att ett elnätsföretag får tillträde till din mark för att göra undersökningar innebär inte alltid att ledningen faktiskt kommer att bli byggd. Markundersökningarna kan till exempel visa att det finns sådana värden på din fastighet, eller någon annanstans längs den undersökta sträckan, att sträckningen inte är lämplig. Innan elnätsföretaget får bygga ledningen måste de även ansöka om tillstånd för att bygga ledningen och då prövar Ei bland annat om sträckningen är lämplig innan vi ger tillstånd till att bygga ledningen.

Åtgärder som elnätsföretagen kan behöva göra i samband med undersökningarna är till exempel att köra på enskilda vägar, beträda tomtmark, ta ner grenar eller träd, göra arkeologiska och tekniska markundersökningar.

Elnätsföretaget ska genomföra undersökningarna så att de orsakar så liten skada och intrång som möjligt. Det krävs även ditt samtycke att genomföra undersökningen om den innebär fällande av träd och buskar i en trädgård, park eller liknande plantering (se 2 kap. 57 § ellagen).

Det går att överklaga ett beslut om tillträde till mark.

Det är regeringen som prövar det överklagade beslutet. Energimarknadsinspektionen (Ei) kan dock besluta att elnätsföretaget kan påbörja undersökningarna innan beslutet har vunnit laga kraft. En förutsättning för det är i många fall att elnätsföretaget har ställt säkerhet för framtida ersättningsanspråk.

Det går att begära inhibition i samband med överklagandet. Alltså att ett beslut, som annars gäller omedelbart, inte får verkställas förrän det har kommit ett beslut från regeringen.

Mer om vilka krav som ställs på elnätsföretag vid tillträde till mark för undersökning

Frågan om ersättning för markintrång prövas inte av Ei. Du kan i första hand kontakta elnätsföretaget för frågor om ersättning för intrång eller andra avtal mellan dig och elnätsföretaget.

Du kan även kontakta Lantmäteriet för information om ledningsrätt och markintrång Länk till annan webbplats.

Här kan du läsa mer om hur tillståndsprocessen går till samt hur Ei handlägger ansökan.

Tillståndsprocessen för kraftledning

Så här handlägger Ei ansökan

Hjälp oss bli bättre!

Hör gärna av dig om du uppmärksammar några problem eller har förbättringsförslag gällande vår information om koncessioner. Du kan mejla, ringa eller använda vårt kontaktformulär längst ner på sidan.

Ei är en myndighet och därför gäller offentlighetsprincipen
Fyll enbart i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, och undvik helst känsliga uppgifter.

Kontakta oss

Vid frågor
Tillstånd
Vi svarar på frågor om koncessioner och nätutveckling

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL