Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-13 04:03:35

FAQ om koncessioner - Kommuner

Här samlar vi frågor och svar om koncessioner till kommuner. Om du inte hittar svar på din fråga hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Frågor och svar som främst vänder sig till kommuner

Kommunerna har tillsammans med länsstyrelserna en viktig uppgift att tidigt i processen informera elnätsföretag om lokala förutsättningar. Den informationen hjälper elnätsföretaget att välja en sträcka som är lämplig. Det underlag kommunerna och länsstyrelserna har i form av översiktsplaner eller andra planer och program är mycket viktig information för elnätsföretaget.

Här är några exempel på frågor som en kommun kan behöva svara på under tillståndsprocessen.

  • Om kommunal (eller annan) verksamhet påverkas? Finns det skolor eller förskolor i närheten av den tilltänkta ledningen?
  • Är ledningen förenlig med detaljplaner, områdesbestämmelser, översiktsplan och kommande utveckling?
  • Finns det kännedom om lokala värden i landskapet, till exempel för kultur, friluftsliv, jordbruk eller natur och djur, som elnätsföretaget behöver känna till?
  • Finns det några risker med den planerade verksamheten?

Kommunen får också yttra sig under Energimarknadsinspektionens (Ei) remissförfarande. Då är det viktigt att ni informerar om några risker kvarstår eller om det finns andra hinder för att Ei ska bevilja tillstånd.

Mer om tillståndsprocessen för kraftledning

Ja, elnätsföretaget kan få tillstånd. Detaljplaner som inte har vunnit laga kraft har ingen rättsverkan.

Energimarknadsinspektionen (Ei) kan ta hänsyn till att det pågår detaljplanarbete men det hindrar inte nödvändigtvis ett beslut om att bevilja nätkoncession för linje.

Boverket har tagit fram en vägledning för hur elnätsanläggningar hanteras i detaljplaner. Reglera elnätsanläggningar i detaljplan, PBL kunskapsbanken Länk till annan webbplats.

Om det har gått minst 40 år sedan ledningen beviljades tillstånd innebär det att skyddstiden har gått ut och att det går att få ledningen omprövad. Ni kan då höra av er till Energimarknadsinspektionen (Ei) för att begära en omprövning.

Mer om omprövning av nätkoncessioner

Om ni bedömer att en ledning strider mot en nätkoncession kan ni anmäla det till Ei. Ei har möjlighet att inleda tillsyn mot elnätsföretaget.

Mer om regler och beslut inte följs

Mer om anmäl till Ei

Hjälp oss bli bättre!

Hör gärna av dig om du uppmärksammar några problem eller har förbättringsförslag gällande vår information om koncessioner. Du kan mejla, ringa eller använda vårt kontaktformulär längst ner på sidan.

Ei är en myndighet och därför gäller offentlighetsprincipen
Fyll enbart i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, och undvik helst känsliga uppgifter.

Kontakta oss

Vid frågor
Tillstånd
Vi svarar på frågor om koncessioner och nätutveckling

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL