Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-14 01:49:50

E-tjänst för ansökan om nätkoncession

Enklaste sättet för elnätsföretagen att ansöka om olika ärendetyper gällande nätkoncession är att använda Energimarknadsinspektionens (Ei) e-tjänst Dinkel. När ni använder e-tjänsten får ni också tillgång till ärendehanteringssystemet Företagsportalen.

Minska risken för kompletteringar

Innan ni som elnätsföretag skickar in ansökan bör ni kontrollera att ni har alla uppgifter som Ei efterfrågar. Det minskar risken för kompletteringar och längre handläggningstid. I e-tjänsten finns information om vad ansökan ska innehålla och stöd för att få ansökan komplett. Logga därför gärna in i e-tjänsten redan tidigt i processen för att få en överblick.

Till er hjälp har vi också information på vår webbplats där det framgår vad ansökan ska innehålla. Mer om ansökan om nätkoncession

Logga in i e-tjänsten

För att använda e-tjänsten behöver du ha behörighet och kunna legitimera dig med mobilt BankID. Mer om behörighet och åtkomst till våra e-tjänster

Om du har problem att logga in?

Handbok

I e-tjänsten Dinkel kan ni som företag

  • få vägledning i vad en ansökan ska innehålla
  • ansöka om nätkoncession
  • ansöka om förlängning av nätkoncession
  • ansöka om ny nätkoncession för befintlig linje
  • ansöka om återkallelse av nätkoncession eller fastställande av återställningsåtgärder vid rasering
  • ansöka om ändring av nätkoncession för linje
  • ansöka om tillträde till mark för undersökning.

I ärendehanteringssystemet Förtagsportalen kan ni som företag

  • följa ärendet under handläggningen hos Ei
  • få tillgång till handlingar i ärendet som publiceras av Ei
  • se var i tillståndsprocessen ärendet befinner sig.

Frågor och svar

Ta gärna del av frågor och svar om koncessioner

Hör av dig om du uppmärksammar några problem eller har förbättringsförslag gällande vår information om koncessioner. Du kan mejla, ringa eller använda vårt kontaktformulär längst ner på sidan.

Ei är en myndighet och därför gäller offentlighetsprincipen
Fyll enbart i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, och undvik helst känsliga uppgifter.

Kontakta oss

Vid frågor
Tillstånd
Vi svarar på frågor om koncessioner och nätutveckling

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL