Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-14 02:07:49

Så här är elnätet uppbyggt

Sveriges elnät är uppbyggt i tre olika nivåer, transmissionsnät, regionnät och lokalnät. Elnätet kopplar ihop de som producerar el med dem som använder elen. Genom elnätet kan elen transporteras till elkonsumenterna.

Illustration som visar Transmissionsnät (stamnät), regionnät, lokalnät, elkonsument.

Elnätet består av tre nivåer transmissionsnätet (stamnätet), regionnätet och lokalnätet.

Transmissionsnätet

Transmissionsnätet, som tidigare kallades för stamnätet transporterar elen långa sträckor med höga spänningsnivåer, 400 eller 220 kilovolt (kV).

Transmissionsnätet transporterar elen från norr till söder, från de stora kraftverken till regionnäten och även till utlandet.

Transmissionsnätet ägs av staten och förvaltas av Svenska kraftnät och kan jämföras med bilarnas motorvägar.

Regionnätet

Regionnätet transporterar elen mellan transmissionsnätet och lokalnätet och kan jämföras med landsvägar. Stora elförbrukare och en del vindkraftsparker är anslutna direkt till regionnätet.

Eftersom elen inte ska överföras lika långt är spänningen i regionnäten lägre än i transmissionsnätet. Regionnätet använder vanligtvis spänning på 130 kilovolt (kV).

Det mesta av regionnätet ägs av några få större elnätsföretag.

Lokalnätet

Lokalnätet är det nät som transporterar elen den sista biten från regionnätet till elanvändarna, alltså hushåll och verksamheter och kan jämföras med småvägar för bilar.

I lokalnäten är spänningen på 40 kilovolt (kV) eller lägre. På vägen till vanliga elanvändare sänks spänningen till 230 volt.

Lokalnäten ägs av många olika elnätsföretag. I Sverige drivs lokalnäten som en så kallat naturligt monopol, därför finns det bara ett elnätsföretag inom varje område som har fått tillstånd att bedriva nätverksamhet, en så kallad nätkoncession. Anledningen till att elnätsföretagen har ett naturligt monopol är att det inte är samhälls­ekonomiskt motiverat att bygga och underhålla parallella elnät inom ett och samma område.

På Svenska kraftnäts nätområden.se kan du ta reda på vilket elnätsföretag som äger lokalnätet där bostaden eller ditt företag ligger.

Gå till nätområden.se Länk till annan webbplats.

Frågor och svar

Ta gärna del av våra frågor och svar om koncessioner

Hör av dig om du uppmärksammar några problem eller har förbättringsförslag gällande vår information om koncessioner. Du kan mejla, ringa eller använda vårt kontaktformulär längst ner på sidan.

Ei är en myndighet och därför gäller offentlighetsprincipen
Fyll enbart i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, och undvik helst känsliga uppgifter.

Kontakta oss

Fråga oss
Tillstånd
Vi svarar på frågor om koncessioner och nätutveckling

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL