Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-13 03:28:30

Pågående ärenden - nätkoncession för område

Här publicerar vi pågående ansökningsärenden om nätkoncession för område som är ute på remiss. De presenteras årsvis och från och med det år ansökan kom in till Energimarknadsinspektionen (Ei).

När vi har pågående ansökningsärenden presenterar vi alla ärenden som är aktuella för remiss på denna sida. Du hittar sista svarsdatum på respektive ärende.

Observera att Ei arbetar med handläggning av fler ansökningsärenden än de som presenteras på vår webbplats . Det är först när ärendet kommit till steget då det är dags för remittering som du kan ta del av det här

Här hittar du alla ärenden som är aktuella för remiss just nu

Frågor och svar

Ta gärna del av våra frågor och svar om koncessioner

Hör av dig om du uppmärksammar några problem eller har förbättringsförslag gällande vår information om koncessioner. Du kan mejla, ringa eller använda vårt kontaktformulär längst ner på sidan.

Ei är en myndighet och därför gäller offentlighetsprincipen
Fyll enbart i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, och undvik helst känsliga uppgifter.

Kontakta oss

Vid frågor
Tillstånd
Vi svarar på frågor om koncessioner och nätutveckling

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL