Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-14 00:24:14

Pågående ärenden - koncession för naturgasledning eller tillstånd att anlägga vissa rörledningar

Här publicerar vi pågående ansökningsärenden om nätkoncession för naturgasledning eller ansökan om att anlägga vissa rörledningar som är ute på remiss. De presenteras årsvis och från och med det år ansökan kom in till Energimarknadsinspektionen (Ei).

När vi har pågående ansökningsärenden presenterar vi alla ärenden som är aktuella för remiss på denna sida. Du hittar sista svarsdatum på respektive ärende.

Just nu har vi inga pågående ansökningsärenden ute på remiss när det gäller nätkoncession för naturgasledning eller ansökan om att anlägga vissa rörledningar.

Frågor och svar

Ta gärna del av våra frågor och svar om koncessioner

Hör av dig om du uppmärksammar några problem eller har förbättringsförslag gällande vår information om koncessioner. Du kan mejla, ringa eller använda vårt kontaktformulär längst ner på sidan.

Ei är en myndighet och därför gäller offentlighetsprincipen
Fyll enbart i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, och undvik helst känsliga uppgifter.

Kontakta oss

Vid frågor
Tillstånd
Vi svarar på frågor om koncessioner och nätutveckling

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL