Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-02-23 23:48:54

Förhandsreglering nätavgifter

Stöd till elnätsföretagen och gasnätsföretagen som ska rapportera in uppgifter för förhandsreglering av nätavgifter till Energimarknadsinspektionen (Ei).

Här hittar du mer information om hur rapporteringen går till beroende på om du vill rapportera in uppgifter för elnätsföretag eller gasnätsföretag.

Gå direkt till:

Elnätsföretagens inrapportering

Elnätsföretagen rapporterar in uppigfterna via e-tjänsten Kent.

Rapportera in uppgifter i e-tjänsten

Behörighet

För att rapportera in uppgifter i e-tjänsten behöver du vara behörig rapportör och kunna legitimera dig med mobilt BankID. Läs mer här om behörighet.

Gasnätsföretagens inrapportering

Gasnätsföretagen rapporterar in uppgifterna via Excelmall. Mallen och alla tillhörande stöddokument hittar under den tillsynsperiod som du ska rapportera in för.

Kontaktuppgifter
Förhandsreglering el
Energisystem

016-16 27 00

Förhandsreglering naturgas
Energisystem

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL