Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-10-02 20:22:11

Hinder för efterfrågeflexibilitet - Ei:s tillsyn

Elnätsföretag får enligt ellagen (1997:857) inte ställa tekniska krav eller andra villkor som gör det svårt för marknadens aktörer att tillhandahålla tjänster för efterfrågeflexibilitet, om inte villkoret är motiverat med hänsyn till en säker, tillförlitlig och effektiv drift av elnätet.

Genom en tillsyn sammanställer och offentliggör Ei varje år de tekniska krav och andra villkor som elnätsföretagen ställer för tillhandahållandet av tjänster i form av ändrad elanvändning – det är en uppgift som Ei ska göra enligt elförordningen.

I samband med den årliga tillsynen undersöker Ei även om det finns andra hinder för ökad efterfrågeflexibilitet.

Så här går tillsynen till

Tillsynen och undersökningen sker via en enkät till elnätsföretag, elhandlare och energitjänsteföretag, eller via en öppen workshop där frågan diskuteras.

Oavsett metod sammanställs och publiceras alltid resultatet i en rapport.

Förutom att sammanställa och offentliggöra de krav som ställs i enlighet med elförordningen, är syftet med rapporten även att beskriva efterfrågeflexibilitet som begrepp, berörda aktörer, relevanta regelverk samt vilka hinder som finns enligt marknadsaktörer.

De rapporter Ei hittills publicerat är:

Rapport från 2021 - Tjänster för efterfrågeflexibilitet -Sammanställning av tekniska krav och andra villkor för tillhandahållandet av tjänster i form av ändrad elanvändning (Ei R2021:13). Länk till annan webbplats.

Rapport från 2020 - "Tjänster för efterfrågeflexibilitet — Sammanställning av tekniska krav och andra villkor för tillhandahållandet av tjänster i form av ändrad elanvändning" (Ei R2020:10).

Raport från 2019 - "Tjänster för efterfrågeflexibilitet 2019 - Sammanställning av tekniska krav och andra villkor för tillhandahållandet av tjänster i form av ändrad elanvändning" (Ei R2019:04 Pdf, 1014 kB.)

Resultatet från tillsynen/undersökningen 2018 presenterat i rapporten ”Tjänster för efterfrågeflexibilitet 2018 - Sammanställning av tekniska krav och andra villkor för tillhandahållandet av tjänster i form av ändrad elförbrukning” (Ei R2018:15 Pdf, 1.4 MB.).

Resultatet från tillsynen/undersökningen 2017 presenterat i rapporten ”Tjänster för efterfrågeflexibilitet” (Ei R2017:09 Pdf, 769.2 kB.).

Under 2016 genomfördes ingen undersökning eftersom vi samma år genomförde ett omfattande regeringsuppdrag om efterfrågeflexibilitet vilket resulterade i rapporten ”Åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet” (Ei R2016:15 Pdf, 3 MB.).

Resultatet från tillsynen/undersökningen 2015 presenterat i promemorian ”Tjänster för efterfrågeflexibilitet” (Ei PM2015:02 Pdf, 1.1 MB.).


Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL