Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 20:08:40

Artikel 4.2.g Provningsplanen

Status

Avslutad.

Ei:s beslut 2019-102934 Pdf, 338.4 kB.

Ta även del av provningsplan och förklarande dokument på Svenska kraftnäts webbplats Länk till annan webbplats.

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2019-102934