Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

Artikel 4.2.g Provningsplanen

Status

Pågående

Ei förväntas fatta beslut

Februari 2022

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2019-102934