Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-24 05:03:52

Artikel 4.2.b Villkoren för att agera som leverantör av återuppbyggnadstjänster

Status

Ei kommer inte att besluta om artikel 4.2 b eftersom Svenska kraftnät inte har lämnat in ett förslag om villkoren för att agera som leverantör av återuppbyggnadstjänster på avtalsbasis (artikel 4.2 b).

Affärsverket svenska kraftnät hänvisar till artikel 4.4 i ER där det framgår att villkoren för att agera som leverantör av återuppbyggnadstjänster ska fastställas antingen i den nationella rättsliga ramen eller på avtalsbasis.

Villkoren för att agera som leverantör av återuppbyggnadstjänster på avtalsbasis omfattas av den nationella rättsliga ramen. Svenska kraftnät behöver därför inte inkomma med ett förslag om artikel 4.2 b i ER.

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2018-102595