Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 17:05:58

Artikel 40 och 53 Produkter för den gemensamma dagen före- och intradagskopplingen CACM

Status

Acer:s beslut Pdf, 226.9 kB. (engelska)

Godkända produkter som får användas i intradagsauktionerna Pdf, 154 kB. (engelska)

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2016–102780
2019-102065