Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 16:39:32

Artikel 30.3, 30.4 och 30.5 Bedömning av risksäkringsmöjligheter på elområdesgränsen Tyskland/Luxemburg (DE/LU) – Sverige 4 (SE4)

Status

Pågående.

Minst vart fjärde år ska Ei bedöma ifall det finns tillräckliga möjligheter till risksäkring för marknadsaktörer i svenska elområden. Ifall risksäkringsmöjligheterna bedöms vara otillräckliga i minst ett elområde kan Ei och den andra behöriga tillsynsmyndigheten vid elområdesgränsen begära att långsiktiga överföringsrättigheter alternativt något eller några andra finansiella instrument introduceras (artikel 30.5 FCA-förordningen).

Ei fortsätter diskussionen med de behöriga tillsynsmyndigheterna och inväntar på deras utvärdering. Ei:s utvärdering av risksäkringsmöjligheter av den svenska elmarknaden var klar våren 2021. Pdf, 1.8 MB.

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2021–100251