Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-06-11 02:46:25

Artikel 30.1 och 30.2 Beslut att det inte ska utfärdas långsiktiga överföringsrättigheter för elområdesgränsen Finland (FI) – Sverige 3 (SE3)

Status

Ei:s beslut Pdf, 2.9 MB.

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2017-100716