Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-20 03:52:06

Artikel 10 Metod för samordnad kapacitetsberäkning för långsiktiga tidsramar – Norden

Status

Acer:s beslut Pdf, 301.7 kB. (engelska)

Godkänd metod Pdf, 414.1 kB. (engelska)

Förklarande dokument (engelska)

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2018-10261