Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-21 16:53:22

Artikel 40.6 Viktiga organisatoriska krav, roller och ansvarsområden när det gäller datautbyte

Status

Ei:s beslut Pdf, 598.2 kB.

Bilaga till beslut  Pdf, 931.1 kB.(engelska)

Uppdaterat förslag Pdf, 869.6 kB. (engelska) och svensk översättning av förslaget Pdf, 684.8 kB.

Uppdaterat förklarande­dokument  Pdf, 728.1 kB.(engelska)

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2017-102922