Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-21 04:32:28

Artikel 153 Dimensioneringsregler för frekvenshållningsreserver (FCR)

Status

Ei tillsammans med tillsynsmyndigheterna i synkronområde Norden analyserar det uppdaterade förslaget de systemansvariga för överföringssystemen har tagit fram om dimensioneringsregler för frekvenshållningsreserver (FCR).

Status

Avslutad.

Ei:s beslut 2018-102164 Pdf, 936.6 kB.

Ei:s beslut 2022–102494 Pdf, 1.1 MB.

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2018-102164

2022-102494