Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-05-29 04:46:10

Artikel 153 Dimensioneringsregler för frekvenshållningsreserver (FCR)

Status

Ei tillsammans med tillsynsmyndigheterna i synkronområde Norden analyserar det uppdaterade förslaget de systemansvariga för överföringssystemen har tagit fram om dimensioneringsregler för frekvenshållningsreserver (FCR).

Status

Ei har fattat beslut i mars 2019.

Ei:s beslut Pdf, 936.6 kB.

Uppdaterat förslag har kommit in.

Förslag Pdf, 241.9 kB. (engelska)

Förklarande dokument Pdf, 541.2 kB. (engelska)

Ei förväntas fatta beslut i ärendet 2022-102494

December 2022

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2018-102164

2022-102494