Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-06-10 16:24:36

Artikel 41 Ändring av metod för marknadsbaserad tilldelningsprocess för kapacitetsberäkningsregionen Norden

Status

I juni 2022 inkom Svenska kraftnät med en begäran om ändring av metoden för marknadsbaserad tilldelningsprocess för kapacitetsberäkningsregionen Norden.

Ei kommer nu, tillsammans med övriga nordiska tillsynsmyndigheter, analysera förslaget.

Svenska kraftnäts förslag till ändring av tillämpning av marknadsbaserad tilldelningsprocess för kapacitetsberäkningsregionen Norden Pdf, 99.4 kB.

Ei förväntas fatta beslut i ärendet december 2022.

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2022-102512