Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-06-10 16:32:07

Artikel 41 Ändring av Metod för en marknadsbaserad tilldelningsprocess för kapacitetsberäkningsregionen Baltikum

Status

I november 2022 inkom Svenska kraftnät med en begäran om ändring av metoden för marknadsbaserad tilldelningsprocess för kapacitetsberäkningsregionen Baltikum.

Ei kommer nu, tillsammans med övriga tillsynsmyndigheter i kapacitetsberäkningsregionen Baltikum, analysera förslaget.

Svenska kraftnäts förslag till ändring av tillämpning av marknadsbaserad tilldelningsprocess för kapacitetsberäkningsregionen Baltikum Pdf, 208.2 kB. (engelska)

Svenska kraftnäts förklarande dokument till förslaget Pdf, 934.5 kB. (engelska)

Ei förväntas fatta beslut i ärendet maj 2023.

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2022–102618