Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-06-09 02:45:45

Artikel 38(3) Harmoniserad metod för kapacitetstilldelning

Status

I december 2022 inkom Entso för el med ett förslag till att harmonisera metoden för tilldelningsprocessen av kapacitet mellan elområden i syfte att utbyta balanskapacitet eller dela reserver per tidsram i enlighet med artikel 40 och 41 i balansförordningen.

Acer kommer nu, tillsammans med berörda tillsynsmyndigheter, analysera förslaget.

Entso för els förlag till harmoniserad metod för kapacitetstilldelning Pdf, 482.7 kB.

Acer förväntas fatta beslut i ärendet juni 2023.

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2023–100377