Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-02-24 01:22:08

Artikel 37 Kapacitetsberäkningmetoden för balaseringstidsramen i den kapacitetsberäkningregionen Hansa

Status

I december 2022 inkom Svenska kraftnät med en nytt metodförslag angående kapacitetsberäkningsmetod för balanseringstidsramen i kapacitetsberäkningsregion Hansa enligt artikel 37(3) EBGL.

Ei kommer nu, tillsammans med övriga tillsynsmyndigheter i kapacitetsberäkningsregionen Hansa, analysera förslaget.

Svenska kraftnäts metodförslag för kapacitetsberäkningsmetod i balanseringstidstidsramen för kapacitetsberäkningsregionen Hansa Pdf, 482.2 kB.

Svenska kraftnäts förklarande dokument till förslaget Pdf, 556 kB.

Ei förväntas fatta beslut i ärendet juni 2023.

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2022–102693

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL