Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-06-09 04:10:25

Artikel 34 Undantag för att inte tillåta leverantörer av balanstjänster att överföra sina skyldigheter avseende frekvenshållningsreserver

Status

I november 2022 inkom Svenska kraftnät med en ansökan om undantag från att tillåta leverantörer av balanstjänster att överföra sina skyldigheter avseende frekvenshållningsreserver (FCR) i DK 2 och Sverige.

Ei kommer nu, tillsammans med den danska tillsynsmyndigheten Forsyningstilsynet, analysera ansökan.

Svenska kraftnäts ansökan om undantag från att tillåta leverantörer av balanstjänster att överföra sina skyldigheter avseende FCR-balanskapacitet Pdf, 409.5 kB.

Ei förväntas fatta beslut i ärendet maj 2023.

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2022–103303