Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-06-10 15:56:36

Artikel 33 Ändring av metod för harmoniserade regler och processer för utbyte och upphandling avseende frekvenshållningsreserver

Status

I november 2022 inkom Svenska kraftnät med ett förslag till ändring av metoden för harmoniserade regler och processer för utbyte och upphandling avseende frekvenshållningsreserver (FCR) i DK 2 och Sverige.

Ei kommer nu, tillsammans med den danska tillsynsmyndigheten Forsyningstilsynet, analysera förslaget.

Svenska kraftnäts förslag till ändring av metoden för harmoniserade regler och processer för utbyte och upphandling avseende FCR-balanskapacitet Pdf, 379.6 kB.

Ei förväntas fatta beslut i ärendet maj 2023.

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2022–103302