Tillbaka till bloggen

Inte tillåtet med avgift för byte av elhandlare

En kund ska kunna byta elhandlare utan kostnad och elhandlare får därför inte ta ut någon administrativ avgift för att genomföra ett byte. Det framgår av ett beslut från Energimarknadsinspektionen (Ei).

Enligt ellagen ska ett byte av elhandlare genomföras utan särskild kostnad för konsumenten. En elhandlare får inte ta ut en avgift för att påbörja ett elhandelsavtal, även om avgiften täcker en administrativ kostnad hos företaget.

Vid en granskning utifrån bestämmelsen i ellagen har Ei konstaterat att Storuman Energi tar ut en administrativ avgift i de fall företaget hjälper nya kunder att ta fram uppgifter om anläggning, uttagspunkt och möjligt startdatum för det nya avtalet.

Ei betraktar detta som en avgift för att genomföra bytet, vilket inte är tillåtet. Ei förelägger därför Storuman Energi att sluta ta ut en administrativ avgift vid övertagande av elleveranser.

Läs mer om beslutet här

, (Skriven) av Mattias
  • Kategorier: