Tillbaka till bloggen

Fast elpris - tänk på det här!

Innan du väljer ett avtal om fast elpris kan det vara bra att titta lite extra på vad som händer när avtalet löper ut. Tänk också på att det kan kosta pengar att bryta avtalet i förtid.

Ett avtal om fast pris innebär att du betalar samma pris per kWh under hela avtalstiden. De vanligaste bindningstiderna är ett, två eller tre år. Några elhandlare erbjuder femårsavtal, andra har avtalsperioder på tre månader.

Innan du tecknar avtalet kan det vara bra att kontrollera avtalsvillkoren. En del avtal förlängs automatiskt med ytterligare ett år, till då rådande priser. Denna förlängning görs om du inte sagt upp ditt avtal en viss tid innan avtalet löper ut. I andra fall så låter elhandlaren dig betala ett onödigt högt tillsvidarepris, om du inte tecknat ett nytt avtal.

Om du har ett tidsbestämt avtal är din elhandlare skyldig att informera dig tidigast 90 och senast 60 dagar innan avtalet upphör. Elhandlaren ska då berätta vad som händer om du inte gör något innan avtalet upphör.

Om du byter elhandlare under pågående avtalsperiod kan du bli skyldig att betala skadestånd. Vissa elhandelsföretag erbjuder fastprisavtal förenade med en rätt att teckna om avtalet i förtid med samma företag. En sådan rätt brukar dock innebära en extra kostnad.

Har du frågor, klagomål eller vill göra en anmälan är du välkommen att höra av dig till oss. 

  • Kategorier: