Lediga tjänster och tillsatta tjänster

Välj om du vill läsa mer om lediga eller tillsatta tjänster:

Med den nyckelroll vi har i utvecklingen av framtidens energimarknader så är vi alltid intresserade av kompetenta och utvecklingsorienterade människor med intresse för energimarknadsfrågor. Många av oss som jobbar här är jurister, ekonomer och ingenjörer.

Examensarbete eller skriva uppsats hos oss - studentportal

Är du student och intresserad av att göra examensarbete eller skriva en masteruppsats hos oss?

Vårt arbetssätt

På Ei arbetar vi med frågor viktiga för samhället i dag och i framtiden. Vi är en expertmyndighet där medarbetarens kompetens står i fokus. Hos oss finns goda möjligheter att växa och utvecklas, och att få ta stort eget ansvar. Vi erbjuder ett modernt och flexibelt arbetssätt, engagerade kollegor, och goda möjligheter att få energi till både arbete och fritid.

Det finns flera karriärvägar hos oss. Ofta finns det möjlighet att byta roll internt eller tillfälligt arbeta hos andra myndigheter genom utlån.

Medarbetare berättar

Här berättar medarbetare om arbetet på Ei. Flera av intervjuerna är gjorda i samband med att Ei fyllde tio år 2018.

Våra värdeord

  • Öppenhet betyder för oss att vara transparent i myndighetsutövningen och att föra en öppen dialog med intressenter i våra uppdrag.
  • Integritet handlar om att vi är självständiga och objektiva samt har förmågan att balansera olika intressen på ett professionellt sätt.
  • Kvalitet utmärker vårt arbete och det är viktigt att vi når uppsatta mål.

Vi finns i Eskilstuna

Vårt kontor finns i centrala Eskilstuna och ligger cirka tio minuters gångväg från centrum och järnvägsstationen. Vi har också ett mindre möteskontor i centrala Stockholm.