Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-10-04 03:15:07

Textversion av filmen Visa avslutade rapporter i NEON - instruktionsfilm

Här kan du ta del av transkribering av instruktionsfilmen om visa avslutade rapporter i e-tjänsten Neon.

Den här filmen visar hur du ser avslutade rapporter.

På rapportsidan finns en rubrik som heter "Avslutade".

Listan över avslutade rapporter är från början inte utfälld.

För att visa listan klickar du på pilen till höger.

Då kan du klicka på den rapport du vill titta i.

Du kan då se varje delrapport och högst upp till höger

har du en knapp där du kan skapa en pdf av rapporten.

Om du klickar på en delrapport kan du se de inrapporterade värdena.

När du vill avsluta sessionen stänger du fliken i webbläsaren.