Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-09-24 06:55:19

Textversion av filmen Skapa pdf-fil av rapport i NEON - instruktionsfilm

Här kan du ta del av transkribering av instruktionsfilmen om skapa pdf-fil av rapport i e-tjänsten Neon.

Denna film visar hur du kan skapa en PDF-fil med rapportens data.

Du kan när som helst, både före och efter att du har skickat in en rapport,

skapa en PDF-fil som visar de uppgifter du har matat in.

För att göra det klickar du på Skapa PDF.

Du har nu fått fram ett PDF-format som du kan spara ner.