Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-03-02 07:55:06

Textversion av filmen Sanna Westman Carling - film medarbetare

Här kan du ta del av transkribering av medarbetarfilmen med Sanna Westman Carling, analytiker på avdelningen Slutkundsmarknader (tidigare avdelningsnamn Konsumenträtt).

Det som driver mig i arbetet är att hjälpa, ge råd och förklara regelverket för kunderna. Kunna informera och upplysa om vad som gäller.

Jag heter Sanna Westman Carling och är analytiker på Konsumenträtt.

Jag har en bakgrund inom konsumentjuridisk rådgivning. Jag har tre huvudområden. Det är konsumenträttsliga frågor, främst i vår funktion konsumentkontakt. Jag jobbar med tillsyn av elhandels- och elnätsföretag. Och så jobbar jag med samverkan med andra myndigheter såsom Konsumentverket, Polisen, Skatteverket och andra myndigheter som också är berörda av konsumentfrågor.

För att beskriva Ei skulle jag säga lite lagom sträng, men även flexibel och dynamisk och väldigt intressant.

Jag kan fördjupa mina kunskaper genom att ta mig an nya uppgifter på avdelningen eller byta avdelning och hälsa på på en annan under en period. Jobba med andra kollegor
på andra sakavdelningar.

Sen har vi möjlighet till rörlighet inom staten där man kan få jobba på en annan
statlig myndighet under en period för att helt enkelt byta arbetsplats och vidareutbilda sig där.

Jag känner att cheferna på Ei är väldigt mottagliga för den typen av utveckling och gör det möjligt för den som vill att utvecklas och få testa på nytt och ta sig an nya ansvarsområden och uppgifter. Man uppmuntras att göra sånt. Man kan se om sina nuvarande arbetsuppgifter och lägga nåt åt sidan för att ha tid och möjlighet att testa nåt nytt. Det är väldigt positivt.

Det roliga med att jobba på Ei är att vi delar ett nördigt intresse för energifrågor. Det märks för att vi är nyfikna och intresserade av vad kollegorna jobbar med. Det kan vara små frågor eller större övergripande myndighetsfrågor. Det är intressant för mig, jag får ta del av fler sakfrågor och andra intressanta ämnen utöver det jag jobbar med. Det känns meningsfullt att vi genom tillsyn och regelutveckling stärker kundernas ställning.

När vi tillsynar företag att gå tillväga på ett visst sätt så förbättrar det läget för den enskilda kunden. Samma med regelutveckling. Reglerna är till för att följas, både för företag och kunder men gemensamt blir det så att kundens position blir tryggare och starkare.

Konsumentkontakt får en stor variation av frågor, allt från väldigt enkla frågor som: "Vad är ett elavtal? Till vem ska jag betala och hur mycket?" Men också mer komplexa frågor som handlar om anslutning till elnätet eller hur elnätstarifferna är uppbyggda,
så variationen är stor.

Är du nyfiken på vad Ei kan erbjuda dig?

Besök gärna vår karriärsida
och prenumerera på lediga jobb.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL